• Archebwch gyngerdd gyda’n cerddorion.

  Archebu Cyngerdd

 • Archebwch gyngerdd gyda’n cerddorion.

  Archebu Cyngerdd

 • Archebwch gyngerdd gyda’n cerddorion.

  Archebu Cyngerdd

 • Archebwch gyngerdd gyda’n cerddorion.

  Archebu Cyngerdd

 • Archebwch gyngerdd gyda’n cerddorion.

  Archebu Cyngerdd

Effaith Yn Lleol

Bu 2016/17 yn flwyddyn gerddorol i Cerdd â Gofal Cymru. Rydym yn falch ein bod wedi llwyddo i gyrraedd cymaint o bobl o arfordir y Gogledd i Gaerdydd, a phob man rhyngddynt:
 • 0

  perfformiad

 • 0

  awr o gerddoriaeth fyw

 • 0

  o bobl wedi’u cyrraedd

Llysgenhadon

 • Prof Alex Anstey
 • Huw Chidgey
 • Sam Chidgey
 • Julie Costly-White
 • Nia Davies Williams
 • William Duggan
 • Anwen Evans
 • Tim Rhys Evans MBE
 • Wynne Evans
 • Sian Francis
 • Beverley Humphreys
 • Edwin Humphreys
 • Dr Jeremy Huw Williams
 • Dr Gwawr Ifan
 • Roy Jones MBE
 • Dr John King
 • Lucy King
 • Dr Richard Logan
 • Dr Andy Macfarlane
 • Rhiannon Mathias
 • Joanne Rae
 • Lydia Savory
 • Gemma Simons
 • Dr Jane Smith
 • Ingrid Surgenor MBE
 • Brian Weir
 • Huw Williams

Ein Cefnogwyr

Rydym yn hynod ddiolchgar i gefnogwyr Cerdd â Gofal sy’n gwneud ein perfformiadau ledled Cymru yn bosibl. I bob un sydd wedi rhoi arian neu roi mewn modd arall, i bob gwirfoddolwr sydd wedi helpu, i bob rhedwr marathon, cerddor a gododd arian arian a phleidleisiwr a bleidleisiodd ar-lein dros ein hymgyrchoedd DIOLCH YN FAWR IAWN!. Ni fyddem wedi gallu gwneud hyn heb eich cefnogaeth chi.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu am y nifer o ffyrdd i gefnogi Cerdd â Gofal Cymru, gallwch weld ein syniadau codi arian yma.

DARLLEN MWY

Ein Noddwr

"Yr wyf yn llawn edmygedd o waith MiHC. Trwy cerddoriaeth fyw, mae MiHC yn gallu gwella ansawdd bywyd i gynifer o bobl sâl ac agored i niwed, ac mae hynny'n rhywbeth sy'n bwysig iawn i mi."

Rebecca

Evans

Ysgol Cedewain, Newtown

Dyna brynhawn gwirioneddol wych – fe wnaeth pawb fwynhau’n fawr! Gofynnom i’n plant nodi sut yr oeddent yn teimlo wedi’r cyngerdd drwy roi ‘bawd i fyny’ neu ‘bawd i lawr’ – roedd y bodiau mor uchel ag y gallent fod!

Cadw mewn cysylltiad

Swyddfa Caerdydd

Gweithio gyda Ni

Ymunwch â thîm Cerdd â Gofal! O bryd i’w gilydd bydd gennym gyfleoedd i weithio gyda’r tîm yn Cerdd â Gofal. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych os ydych chi’n credu eich bod yn ymgeisydd addas ar gyfer un o’n rolau. Gweld Swyddi.

Ar hyn o bryd rydym yn edrych i recriwtio Gweinyddwr Cyngherddau rhan amser i ymuno â'n tîm bach yng Nghymru.

GWELD SWYDDI

Make a donation

Rhowch heddiw i’n helpu i ddod â cherddoriaeth fyw i bobl o bob oed yn ysbytai a gofal dros y DU, ac i leoliad yn eich ardal chi.

Donate
L O A D I N G