Archebwch gyngerdd gyda’n cerddorion.

Dywedwch wrthym ble a phryd yr hoffech berfformiad a’r ffordd hawsaf i ni gysylltu’n ôl â chi.

Archebu Cyngerdd

Effaith Yn Lleol

Bu 2016/17 yn flwyddyn gerddorol i Cerdd â Gofal Cymru. Rydym yn falch ein bod wedi llwyddo i gyrraedd cymaint o bobl o arfordir y Gogledd i Gaerdydd, a phob man rhyngddynt:
 • 0

  perfformiad

 • 0

  awr o gerddoriaeth fyw

 • 0

  o bobl wedi’u cyrraedd

Cwrdd â’r Tîm

Llysgenhadon

 • Tim Rhys Evans
 • Dr Richard Logan
 • Beverley Humphreys
 • Jeremy Huw Williams
 • Christian Brown OBE
 • Brian Weir
 • Heather Jones
 • Dr Sasha Robinson
 • Ingrid Surgenor MBE
 • Rebecca Evans
 • Julie Costley-White
 • Dr John King
 • Gemma Simons
 • Armin Kia
 • Tom Naylor
 • Gwawr Ifan
 • Nia Davies Williams
 • Roy Jones
 • Edwin Humphreys
 • Rhiannon Mathias
 • Andy Macfarlane
 • Dr Jane Smith
 • Dr Aled Lloyd Morris

Ein Cefnogwyr

Rydym yn hynod ddiolchgar i gefnogwyr Cerdd â Gofal sy’n gwneud ein perfformiadau ledled Cymru yn bosibl. I bob un sydd wedi rhoi arian neu roi mewn modd arall, i bob gwirfoddolwr sydd wedi helpu, i bob rhedwr marathon, cerddor a gododd arian arian a phleidleisiwr a bleidleisiodd ar-lein dros ein hymgyrchoedd DIOLCH YN FAWR IAWN!. Ni fyddem wedi gallu gwneud hyn heb eich cefnogaeth chi.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu am y nifer o ffyrdd i gefnogi Cerdd â Gofal Cymru, gallwch weld ein syniadau codi arian yma.

DARLLEN MWY

Ein Noddwr

"Yr wyf yn llawn edmygedd o waith MiHC. Trwy cerddoriaeth fyw, mae MiHC yn gallu gwella ansawdd bywyd i gynifer o bobl sâl ac agored i niwed, ac mae hynny'n rhywbeth sy'n bwysig iawn i mi."

Rebecca

Evans

Ysgol Cedewain, Newtown

Dyna brynhawn gwirioneddol wych – fe wnaeth pawb fwynhau’n fawr! Gofynnom i’n plant nodi sut yr oeddent yn teimlo wedi’r cyngerdd drwy roi ‘bawd i fyny’ neu ‘bawd i lawr’ – roedd y bodiau mor uchel ag y gallent fod!

Newyddion Diweddaraf

GWELWCH YR HOLL NEWYDDION

Digwyddiadau i Ddod

GWELWCH YR HOLL DDIGWYDDIADAU

Cadw mewn cysylltiad

Swyddfa Caerdydd

Gweithio gyda Ni

Ymunwch â thîm Cerdd â Gofal! O bryd i’w gilydd bydd gennym gyfleoedd i weithio gyda’r tîm yn Cerdd â Gofal. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych os ydych chi’n credu eich bod yn ymgeisydd addas ar gyfer un o’n rolau. Gweld Swyddi.

GWELD SWYDDI

Rhoi rhodd

Rhowch heddiw i’n helpu i ddod â cherddoriaeth fyw i bobl o bob oed yn ysbytai a gofal dros y DU, ac i leoliad yn eich ardal chi.

RHOI
L O A D I N G