Rebecca Evans a Chyfeillion

7th September 2017

Ym mis Hydref 2016 cynhaliwyd cinio a chyngerdd codi arian gwych yng Nghaerdydd, gyda chyfraniadau gan ein Noddwr Rebecca Evans, yr ymddiriedolwr Ingrid Surgenor, Llysgenhadon Cymru Tim Rhys-Evans a Beverley Humphreys, a myfyrwyr Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Cododd y noson ychydig dros £9,000 ar gyfer Cerdd â Gofal, diolch yn bennaf i haelioni un o Lysgenhadon Cymru Christian Brown. Ein nod yw cynnal digwyddiad tebyg yn 2018 ar gyfer pen-blwydd yr elusen yn 70 oed.

Share on

Make a donation

Please give today to help improve the health and wellbeing of children and adults through the healing power of live music.

Donate
L O A D I N G