Lunchtime Concerts | Cyngherddau Amser Cinio

Cornerstone, Charles Street, Cardiff, CF10 2GA 5th December 2017 to 5th December 2017

We are happy to announce the launching of a lunchtime concert series created in collaboration with Cornerstone Cardiff and the Royal Welsh College of Music and Drama.
The concerts will take place monthly between 1:10 and 1:55pm and will feature performances given by students of the Royal Welsh College. There is no entrance fee and Cornerstone Cardiff has a wonderful café, so you can enjoy your lunch break and listen to good quality music.

Concerts will take place on the following dates:

Tuesday 5th December

Thursday 7th December

Tuesday 16th January

Tuesday 13th February

Tuesday 6th March

Tuesday 20th March

At: Cornerstone, Charles Street, Cardiff, CF10 2GA

From: 1.10pm to 1.55pm

All proceeds are being donated to Music in Hospitals & Care Wales.

 

Rydym yn falch o gyhoeddi lansio cyfres o gyngherddau amser cinio a grëwyd ar y cyd â Cornerstone Caerdydd a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.
Cynhelir y cyngherddau bob mis rhwng 1:10 a 1:55 pm a byddant yn cynnwys perfformiadau a roddir gan fyfyrwyr Coleg Brenhinol Cymru. Nid oes unrhyw ffi mynediad ac mae Cornerstone Caerdydd yn caffi gwych, fel y gallwch chi fwynhau eich egwyl cinio a gwrando ar gerddoriaeth o ansawdd da.

Cynhelir cyngherddau ar y dyddiadau canlynol:

Mawrth 5 Rhagfyr

Dydd Iau 7 Rhagfyr

Dydd Mawrth 16 Ionawr

Mawrth 13 Chwefror

Mawrth 6 Mawrth

Mawrth 20 Mawrth

Yn: Cornerstone, Charles Street, Caerdydd, CF10 2GA

O: 1.10pm i 1.55pm

Mae’r holl elw yn cael eu rhoi i Cerdd a Gofal Cymru.

Share on

Make a donation

Please give today to help us bring live music to people of all ages in hospitals & care settings across the UK.

Donate
L O A D I N G