St David’s Shopping Centre Christmas Busking! | Canolfan Siopa Dewi Sant Busking Nadolig!

St David's Shopping Centre, Cardiff 13th December 2017

This Christmas, we are very lucky to have the opportunity to busk in St David’s Shopping Centre! A wide range of wonderful supporters have stepped forward to volunteer their time and vocal chords to help MIHC raise some all important cash! Thank you so much to the choirs, wind bands, quartets and other music groups who are supporting us this year.

You can come and listen to us performing on the following dates:
Wednesday 13th December, between 12:30 – 5pm, by the Christmas Tree (outside The Perfume Shop)
Thursday 14th December, 12-3pm, next to River Island
Thursday 21st December, 12-8pm, by the Christmas Tree (outside The Perfume Shop)

If you are a member of a group who would like to participate in this year’s event, or in future events, please contact Hannah in the Cardiff Office on 02920 391415, or email cardiff@mihc.org.uk

Bring your Santa Hats and Antlers, and we’ll see you there!

 

Y Nadolig hwn, rydyn ni’n ffodus iawn i gael y cyfle i chwilio am daith yng Nghanolfan Siopa Dewi Sant! Mae ystod eang o gefnogwyr gwych wedi camu ymlaen i wirfoddoli eu hamser a’u cordiau lleisiol i helpu MIHC i godi peth arian parod pwysig! Diolch yn fawr iawn i’r corau, bandiau gwynt, cwartedi a grwpiau cerddoriaeth eraill sy’n ein cefnogi eleni.

Gallwch ddod a gwrando arnom yn perfformio ar y dyddiadau canlynol:
Dydd Mercher 13 Rhagfyr, rhwng 12:30 a 5pm, gan y Goeden Nadolig (y tu allan The Perfume Shop)
Dydd Iau, 14 Rhagfyr, 12-3pm, nesaf i River Island
Dydd Iau, 21 Rhagfyr, 12-8pm, gan y Goeden Nadolig (y tu allan The Perfume Shop).

Os ydych chi’n aelod o grŵp a hoffai gymryd rhan yn y digwyddiad eleni, neu mewn digwyddiadau yn y dyfodol, cysylltwch â Hannah yn Swyddfa Caerdydd ar 02920 391415, neu anfonwch e-bost at cardiff@mihc.org.uk

Dewch â’ch Siediau Siwgr a Antlers, a byddwn yn eich gweld chi yno!

Share on
Facebook
Twitter

Make a donation

Please give today to help us bring live music to people of all ages in hospital & care across the whole of the UK, to a venue near you.

Donate
L O A D I N G