St David’s Shopping Centre Christmas Busking! | Canolfan Siopa Dewi Sant Busking Nadolig!

St David's Shopping Centre, Cardiff 24th December 2018 to 24th December 2018

This Christmas, we are very lucky to have the opportunity to busk in St David’s Shopping Centre! A wide range of wonderful supporters have stepped forward to volunteer their time, instruments and vocal chords to help MIHC raise some all important cash! Thank you so much to the choirs, wind bands, quartets and other music groups who are supporting us this year.

You can come and listen to us performing on the following dates, by the Christmas Tree (outside The Perfume Shop):
Wednesday 12th December: 11:30 – 6pm,
Thursday 13th December: 10:30-12 and 7-8pm,
Thursday 20th December: 10:30-12 and 4-7:30pm,
Friday 21st December: 11:30-3pm,

If you are a member of a group who would like to participate in this year’s event, or in future events, please contact Hannah in the Cardiff Office on 02920 391415, or email cardiff@mihc.org.uk

Bring your Santa Hats and Antlers, and we’ll see you there!

 

Y Nadolig hwn, rydyn ni’n ffodus iawn i gael y cyfle i chwilio am daith yng Nghanolfan Siopa Dewi Sant! Mae ystod eang o gefnogwyr gwych wedi camu ymlaen i wirfoddoli eu hamser a’u cordiau lleisiol i helpu MIHC i godi peth arian parod pwysig! Diolch yn fawr iawn i’r corau, bandiau gwynt, cwartedi a grwpiau cerddoriaeth eraill sy’n ein cefnogi eleni.

Gallwch ddod a gwrando arnom yn perfformio ar y dyddiadau canlynol, wrth ymyl y Goeden Nadolig (tu allan ‘The Perfume Shop’):
Dydd Mercher 12 Rhagfyr: 11:30 – 6yh,
Dydd Iau 13 Rhagfyr: 10:30-12 and 7-8yh,
Dydd Iau 20 Rhagfyr: 10:30-12 and 4-7:30yh,
Dydd Gwener 21 Rhagfyr: 11:30-3yp.

Os ydych chi’n aelod o grŵp a hoffai gymryd rhan yn y digwyddiad eleni, neu mewn digwyddiadau yn y dyfodol, cysylltwch â Hannah yn Swyddfa Caerdydd ar 02920 391415, neu anfonwch e-bost at cardiff@mihc.org.uk

Dewch â’ch Siediau Siwgr a Antlers, a byddwn yn eich gweld chi yno!

Share on

Make a donation

Please give today to help improve the health and wellbeing of children and adults through the healing power of live music.

Donate
L O A D I N G