Cardiff Half Marathon October 2019 | Hanner Marathon Caerdydd Hydref 2019

Cardiff Castle, Castle St, Cardiff CF10 3RB 6th October 2019

You’ll love being part of our Cardiff Half Marathon charity team this year! With free charity places up for grabs, all you need to do is focus on the important part: helping to raise funds for our wonderful work (and doing some running practice too of course!). All the money you raise will provide live, professional music for vulnerable audiences to create joy and distraction through the therapeutic benefits of good-quality live music.

The Cardiff Half Marathon is Wales largest mass participation event the 2nd largest road race in the UK, taking you through the beautiful scenery and historic buildings of the city centre. The flat roads along this course make this the perfect race not only for experienced runners but for beginners too!

This year the event is taking place on Sunday 6th October. We’re offering all our supporters to enter for the event for FREE, which usually costs £42 per person.

Our Cardiff Half Spaces are now open for registration. Please use this link to complete your pre-paid registration and join our charity team.

By registering with us for free, you are agreeing to raise a minimum sponsorship of £200, which supports our charitable objectives. Our Fundraising Team in the Cardiff Office will be able to provide information and support to help you achieve this. Once you have registered, we’ll send you your personalised welcome pack, including sponsorship forms, online fundraising page, a technical running t-shirt and some handy tips for reaching your goal.

If you’ve already registered to take part in the Cardiff Half, you can still fundraise for us in exactly the same way as you normally would, and you’ll still be part of the team!

Thank you so much for your support. We’re very proud to be part of such a prestigious event in Cardiff.

For more information about the event, please join us on our Facebook event page, or visit the Cardiff Half Marathon Website.

For any questions about Fundraising or how you can support the charity in other ways, please contact our Wales Team on 02920 391415 or email Hannah at hannah@mihc.org.uk.

 

Fe fyddem ni wrth ein bodd i chi ymuno â’n tîm Half Marathon Caerdydd eleni! Gyda lleoedd elusen am ddim i fyny, mae popeth y mae angen i chi ei wneud yw canolbwyntio ar y rhan bwysig: helpu i godi arian ar gyfer ein gwaith pwysig (a gwneud peth ymarfer rhedeg hefyd wrth gwrs!). Bydd yr holl arian rydych chi’n ei godi yn darparu cyngherddau cerddoriaeth o ansawdd uchel i gynulleidfaoedd nad ydynt yn gallu cael mynediad i leoliadau cerddorol ffurfiol ac i greu llawenydd a rhyddhad trwy fuddion therapiwtig cerddoriaeth fyw broffesiynol.

Marathon Hanner Caerdydd yw digwyddiad cyfranogiad màs mwyaf Cymru’r 2il ras ffordd fwyaf yn y DU, gan fynd â chi trwy golygfeydd hardd ac adeiladau hanesyddol canol y ddinas. Mae’r ffyrdd gwastad ar hyd y cwrs hwn yn gwneud hyn yn ras berffaith nid yn unig i rhedwyr profiadol ond i ddechreuwyr hefyd!

Eleni, cynhelir y digwyddiad ddydd Sul 6 Hydref. I gofrestru’ch diddordeb, cysylltwch â Hannah yn Swyddfa Cymru ar 02920 391 415 cyn gynted ag y bo modd, gan fod gennym leoedd cyfyngedig iawn ar gael. Oherwydd hyn, bydd lleoedd yn cael eu rhoi ar sail y cyntaf i’r felin. Pan fyddwch yn ymuno â’n tîm rhedeg, byddwch yn derbyn pecyn codi arian llawn, gyda chynghorion ac awgrymiadau ar gyfer hyfforddiant llwyddiannus a chodi arian, yn ogystal â brecyn rhedeg am ddim i’w wisgo ar y diwrnod.

Os ydych chi eisoes wedi cofrestru i gymryd rhan yn Hanner Caerdydd, gallwch barhau i godi arian i ni yn union yr un ffordd ag y byddech fel arfer, a byddwch yn dal i fod yn rhan o’r tîm!

Diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth. Rydym yn falch iawn o fod yn rhan o ddigwyddiad mor fawreddog yng Nghaerdydd.

Am ragor o wybodaeth am y digwyddiad, ewch i wefan Half Marathon Caerdydd.

Am unrhyw gwestiynau ynghylch Codi Arian neu sut y gallwch chi gefnogi’r elusen mewn ffyrdd eraill, cysylltwch â’n Tîm Cymru ar 02920 391415 neu e-bostiwch Hannah at hannah@mihc.org.uk.

Share on
Facebook
Twitter

Make a donation

Please give today to help us bring live music to people of all ages in hospitals & care settings across the UK.

Donate
L O A D I N G