Diwrnod Cerddorion 2017

7th September 2017

Y mis Mehefin hwn cynhaliwyd ein Diwrnod Cerddorion blynyddol yn Ysgol Arbennig Tŷ Gwyn, Caerdydd. Daeth dros 25 o artistiaid ynghyd i wrando ar siaradwyr arbenigol Dr Nigel Marshall o Brifysgol Sussex, Dr Kagari Shibazaki o Brifysgol Seirei Christopher, Hanamatsu, Japan a Dr Catherine Norton o Ysbyty Athrofaol Cymru yn rhannu eu profiadau ym meysydd seicoleg plant, pediatreg a Therapi Cerddoriaeth: gwybodaeth y gall yr artistiaid ei chymhwyso i’w cerddoriaeth eu hunain wrth berfformio cyngherddau byw ar ran yr elusen. Yn dilyn sesiwn y bore, trawsnewidiwyd neuadd yr ysgol yn ofod perfformio lle bu disgyblion cynradd ac uwchradd Tŷ Gwyn yn mwynhau cyngerdd byw gan y ddeuawd gwerin soddgrwth/ffidl ‘Pegbox’. Meddai Angeliki Tzagkaraki, y Pennaeth Cerddoriaeth “Cafodd ein disgyblion lawer o hwyl gyda’r ddeuawd Pegbox! Roedd llawer o’n disgyblion yn bownsio a dawnsio i’r gerddoriaeth. Roedd yn brofiad gwych!”. Er mawr foddhad i ni, mae Tŷ Gwyn wedi cynnig dylunio cardiau Nadolig Cymru 2017 – felly cadwch lygad am y cynlluniau hyfryd hyn a fydd i’w gweld yn fuan!

Share on

Make a donation

Please give today to help improve the health and wellbeing of children and adults through the healing power of live music.

Donate
L O A D I N G