Yn dod yn fuan – Coming soon…

Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio i ehangu a gwella maes hyn o’r wefan, fel rhan o’n hymrwymiad i ddarparu gwasanaeth Cymraeg rhagorol.

Yn y cyfamser, ewch i’n hafan. Os hoffech fwy o wybodaeth yn Gymraeg, cysylltwch â ni: hello@mihc.org.uk.

Diolch am eich amynedd.

We are currently working to expand and improve this area of the website, as part of our commitment to providing an excellent Welsh-language service.

In the meantime, please visit our homepage. If you’d like more information in Welsh, please contact us: hello@mihc.org.uk.

Thank you for your patience.

Make a donation

Please give today to help improve the health and wellbeing of children and adults through the healing power of live music.

Donate
L O A D I N G