Cerddorion Newydd

7th September 2017

Ychwanegodd Cymru 8 artist newydd i’w rhestr yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gyda phwyslais arbennig ar recriwtio mwy o gerddorion sy’n siaradwyr Cymraeg. Mae hyn yn bwysig ar gyfer cynulleidfaoedd hŷn lle mae dementia yn rhan o’u bywydau: mae nifer o achosion wedi’u cofnodi lle mae pobl yn dweud eu bod yn siarad Saesneg ond, yng nghamau hwyr dementia, gallant ond cyfathrebu yn iaith eu hieuenctid. Rydym felly bob amser yn ceisio cynnwys rhywfaint o Gymraeg ym mhob un o’n cyngherddau – hyd yn oed os yw’r gynulleidfa fel petaent yn siaradwyr Saesneg. Mae’r artistiaid newydd yn cynnwys Pegbox, deuawd soddgrwth/ffidl sy’n chwarae amrywiadau ychydig yn ffynci o ddawnsiau a jigs Celtaidd; Llewelyn Ifan Jones, telynor dawnus dros ben; a Deuawd Icaris, cyfuniad o ffliwt a gitâr glasurol. Mewn cyferbyniad i’n newydd-ddyfodiaid, mae gennym un artist o Gymru – Heather Jones – sydd wedi cynnal dros 1,000 o gyngherddau i Cerdd â Gofal. Ynghyd â Heather a’n hartistiaid hirsefydledig a ffyddlon eraill, gallwn nawr gynnig ystod eang iawn o genres cerddorol i gynulleidfaoedd yng Nghymru.

Share on

Make a donation

Please give today to help improve the health and wellbeing of children and adults through the healing power of live music.

Donate
L O A D I N G