Blwyddyn Ryfeddol yng Nghymru

7th September 2017

2016/17 oedd y flwyddyn orau eto yng Nghymru o ran nifer y cyngherddau a gynhaliwyd gennym a swm yr arian a godwyd. Diolch yn bennaf i gyllid gan y Gronfa Loteri Fawr, cynhyrchodd swyddfa Cymru dros £130,000 ar gyfer yr elusen llynedd, a chynnal 550 o gyngherddau ledled Cymru. Yn ogystal â’r Gronfa Loteri Fawr, rhaid diolch i Ymddiredolaeth People’s Postcode a Sefydliad Scottish Power, a wnaeth gyfraniadau ariannol sylweddol. Ac i goroni’r cyfan, enillom Wobr Sefydliad Bryn Terfel 2016 am hyrwyddo’r celfyddydau ym maes gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Share on

Make a donation

Please give today to help improve the health and wellbeing of children and adults through the healing power of live music.

Donate
L O A D I N G